Försvarsbolaget Saab redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 8 445 miljoner kronor (7 953), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 497.

Rörelseresultatet blev 630 miljoner kronor (458), väntat rörelseresultat var 605. Rörelsemarginalen var 7,5 procent (5,8).

Resultatet före skatt var 564 miljoner kronor (244), analytikerkonsensus 548.

Resultatet efter skatt blev 429 miljoner kronor (199), analytikerkonsensus 405.

Resultat per aktie hamnade på 3,23 kronor (1,57).

ANNONS
ANNONS

Orderingången landade på 5 228 miljoner kronor (6 529).

Saab, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Orderingång 5 228 6 529
Nettoomsättning 8 445 8 497 -0,6% 7 953
Rörelseresultat 630 605 4,1% 458
Rörelsemarginal 7,5% 7,1% 5,8%
Resultat före skatt 564 548 2,9% 244
Nettoresultat 429 405 5,9% 199
Resultat per aktie, kronor 3,23 1,57

Konsensusdata från Factset