Situationen för storföretagen har försämrats exceptionellt snabbt de senaste veckorna i samband med coronavirusets framfart. Epidemin har påverkat företagen på tre fronter; produktionsstörningar, minskad efterfrågan och finansieringssvårigheter. Det framgår av Riksbankens senaste företagsundersökning.

Medan påverkan från de två förstnämnda kategorierna svängt under epidemin genom att Kina först stängde ned, vilket påverkade utbudet, och sedan västländerna införde restriktioner, vilket påverkade efterfrågan, har brist på likviditet nu blivit det största problemet. Samtidigt har finansieringsvillkoren försämrats, uppger flera industriföretag.

”Givet turbulensen på finansmarknaderna är det svårt att finansiera sig genom att ge ut företags-certifikat eller obligationer. Det finns ett stort behov av lån för att överbrygga den akuta perioden samtidigt som bankerna upplevs vara överlastade med förfrågningar. Storföretagen är framför allt oroliga för hur kunder och underleverantörer kommer att påverkas. De mest utsatta branscherna upplever det samtidigt som svårast att få lån av bankerna”, skriver Riksbanken.

Hamstringen räddar dagligvaruhandeln

Den sektor som gått i motsatt riktning är dagligvaruhandeln tack vare hamstring av förbrukningsvaror som konserver, toalettpapper, tvål och läkemedel. Även läkemedel har sålt bättre än tidigare.

Annars är företagen positiva till de stödpaket som presenterats av regeringen och man utreder hur man kan använda sig av de olika åtgärderna.

ANNONS
ANNONS

”Samtidigt uppger flera att mer krävs för utsatta branscher. Inom rese-, hotell- och restaurangbranschen är tiden avgörande. Om förloppet drar ut på tiden så kan flera mindre aktörer bli tvungna att överväga att lägga ned verksamheten. Lån kan hjälpa tillfälligt, men måste också betalas tillbaka”, står det.