Byggnadsbolaget Oscar properties får in 187 miljoner i en ny företrädesemission. Det motsvarar 75 procent av den summa företaget siktade på. Vd Oscar Engelberg säger att emissionen ger de ”ekonomiska förutsättningarna som krävs”. 

Oscar Properties Holding kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 miljoner kronor, före avdrag för kvittning av fordringar om cirka 20 miljoner kronor samt emissionskostnader. Det slutliga utfallet i företrädesemissionen visar att cirka 126 miljoner stamaktier, motsvarande cirka 75 procent av företrädesemissionen, har tecknats.

ANNONS
ANNONS

”Utfallet i företrädesemissionen och utbyteserbjudandet ger Oscar Properties de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att fortsätta bedriva bolagets pågående och planerade projekt, vilka bolaget på sikt hoppas kunna generera en god avkastning till dess aktieägare och övriga intressenter”, säger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en kommentar i ett pressmeddelande.

Det slutgiltiga utfallet i utbyteserbjudandet innebär att cirka 51 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 45 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget har accepterat erbjudandet.