Riksbanken utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen i spåren av virusutbrottet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Riksbanken erbjuder utökade lån till bankerna till förmånliga villkor och Riksbanken avser också att under året köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor. Köpen kan gälla stats-, kommun-, och bostadsobligationer och mer detaljer ska beslutas inom kort. Köp av statsobligationer inleds omgående.

Beslutet fattades på ett extrainsatt penningpolitiskt möte idag och banken skriver också att det kan komma fler beslut om ytterligare åtgärder.

Sänker bankernas utlåningsränta

Förutom tillgångsköpen sänker Riksbanken utlåningsräntan över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan. Reporäntan ligger kvar på noll procent.

Riksbanken erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan.

ANNONS
ANNONS

Riksbanken meddelade förra veckan att den lånar ut upp till 500 miljarder kronor för att säkra bankernas kreditförsörjning till i första hand små och medelstora företag i spåren av coronakrisen.