Riksbanken kan komma att agera när som helst med nya åtgärder. Det skriver Nordea i en analys. Storbanken bedömer att den första åtgärden troligen blir att säkerställa likviditet för företagen.

Nordea förväntar sig också en utökning av de kvantitativa lättnaderna.

Reporäntan väntas dock vara oförändrad.

Nästa möte hos Riksbanken är den 27 april och det är för lång tid tills dess, bedömer banken.

ANNONS
ANNONS

När det gäller valutautvecklingen bedömer Nordea att kronan kan komma att ytterligare försvagas i det korta perspektivet.