Klädjätten H&M:s rörelseresultat blev lägre än marknadens förväntningar. Samtidigt fortsätter bolagets varulager att öka.

ANNONS

Bruttomarginalen uppgick till 49,9 procent (52,1). I föregående kvartal var marginalen 55,4 procent.

Försäljningen, som har rapporterats tidigare, uppgick till 46 181 miljoner.

Rörelseresultatet blev 1 208 miljoner kronor (3 159), väntat rörelseresultat var 1 336. Rörelsemarginalen var 2,6 procent (6,7). Bruttovinsten blev 23 040 miljoner kronor (24 466), med en bruttovinstmarginal på 49,9 procent (52,1).

Resultatet före skatt var 1 263 miljoner kronor (3 212). Resultatet efter skatt blev 1 372 miljoner kronor (2 457).

Resultatutvecklingen i kvartalet påverkades negativt av svag försäljningsutveckling samt
högre prisnedsättningar, uppger bolaget i rapporten.

Varulagret uppgick till 34 959 miljoner (32 692).

Koncernen hade en positiv skatteintäkt av engångskaraktär om 399 miljoner kronor till följd av den amerikanska skattereformen.

ANNONS
ANNONS

H&M-aktien är ned med drygt 3 procent i morgonhandeln på Stockholmsbörsen, enligt Omni Ekonomi.

H&M, Mkr Q1-2017/2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2016/2017
Nettoomsättning 46 181 46 985
Bruttovinst 23 040 24 466
Bruttovinstmarginal 49,9% 52,1%
Rörelseresultat 1 208 1 336 -9,6% 3 159
Rörelsemarginal 2,6% 6,7%
Resultat före skatt 1 263 3 212
Nettoresultat 1 372 2 457

Konsensusdata från Bloomberg