Detaljhandelsbolaget Ica redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Vinstmässigt var siffrorna dock i underkant men bolaget ökar utdelningen något mer än väntat.

annons
annons

Omsättningen steg 2,6 procent till 30 850 miljoner kronor (30 069). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 31 005.

Rörelseresultatet blev 1 249 miljoner kronor (1 172). Rörelsemarginalen var 4,0 procent (3,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 267 miljoner kronor (1 139), väntat var 1 326, med en justerad rörelsemarginal på 4,1 procent (3,8).

Resultatet före skatt var 1 122 miljoner kronor (1 123), analytikerkonsensus 1 195.

Resultatet efter skatt blev 915 miljoner kronor (926), analytikerkonsensus 970.

Resultat per aktie hamnade på 4,52 kronor (4,61).

ANNONS
ANNONS

Ica föreslår 12,00 kronor i utdelning (11,50), väntat 11,85.

ICA, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018 Förändring
Nettoomsättning 30 850 31 005 -0,5% 30 069 2,6%
EBITDA 1 775
EBITDA-marginal 5,9%
Rörelseresultat 1 249 1 172 6,6%
Rörelsemarginal 4,0% 3,9%
Rörelseresultat, justerat 1 267 1 326 -4,4% 1 139 11,2%
Rörelsemarginal, justerad 4,1% 4,3% 3,8%
Resultat före skatt 1 122 1 195 -6,1% 1 123 -0,1%
Nettoresultat 915 970 -5,7% 926 -1,2%
Resultat per aktie, kronor 4,52 4,61 -2,0%
Utdelning per aktie, kronor 12,00 11,85 1,3% 11,50 4,3%

Konsensusdata från Factset