Mäktiga Caroline Berg, ordförande i Axel Johnson-koncernen, återkommer i en Di-intervju till vad som hon anser är politiskt viktigast i Sverige: Skolan!

”Vi måste ha en bättre skola. I utsatta områden saknar 30 procent gymnasiekompetens när de går ut nian. Av de elever i Sverige som går i gymnasiet är det 20 procent som inte går ut med fullständiga betyg. Vi vet vad det gör med en ung människa.”

Caroline Berg som ligger sjua på årets 125-lista i Di över Sverige mäktigaste kvinnor, och som i fjol utnämndes av samma tidning som årets ägare, intervjuas av PM Nilsson.

Hon är märkbart påverkad av utanförskapet i Sverige. Hon anser att makthavarna måste göra allvar av sitt tal om att bryta utanförskapet. Att skolan blir likvärdig och att fler unga får chans att skapa sig en tillvaro med jobb och trygghet.

Här är utmaningarna stora

”Vi har generationer som nu växer upp utan ett bra nätverk och utan kunskaper för att komma in i arbetslivet”, säger Caroline Berg som i sin roll på nära håll ser hur samhället förändras.

Hon konstaterar att 70 000 jobb inom handeln och besöksnäringen försvunnit under pandemin.

Det ställer krav på politikerna att agera för att bland annat luckra upp cementeringen av unga individer som hamnar utanför arbetsmarknaden, som ramlar mellan stolarna och helt saknar skyddsnät.

ANNONS
ANNONS

Utbildningsväsendet, men även transportsektorn, är två områden som i dag står inför stora utmaningar, säger Axel Johnson-koncernens styrelseordförande i mötet med Dagens Industri.

Drivs i fjärde och femte generationen

Den verksamhet som hon själv styr över och där bland andra livsmedelskedjan Willys i Axfood-koncernen ingår, liksom Åhléns har själv mött förändringens starka vindar under pandemin.

Omställningen har varit stor och nödvändig i familjekoncernen Axel Johnson, grundat 1873 av Caroline Bergs morfars farfar.

”Vi möter över 1,5 miljoner kunder varje dag i våra verksamheter, så vi kan se förändringar på väldigt nära håll. Som vi alla vet utvecklades digitaliseringen mycket snabbt under pandemin, det som vi trodde skulle ta tre år hände på tre veckor. Näthandeln av mat ökade till exempel med 112 procent förra året.”

Caroline Berg säger att affärskomplexet Axel Johnson i dag står starkare än före pandemin, att digitaliseringen fört med sig att man nått nya målgrupper och att även äldre, 70-80 plussare, e-handlar och får hem sina varor till dörren.

Tror på en kombo av hemarbete och kontor

Fler har som bekant tillbringat sin tid hemma och hemarbete har blivit ett normalt inslag i vardagen.

ANNONS
ANNONS

Caroline Berg tror inte att kontoren är dödsdömda. Däremot ser hon en kombination framför sig av mer hemarbete och jobb på kontoren.

”I våra enkäter vill folk fortsätta jobba hemma men de vill också tillbaka till kontoret.”

Utflyttningen från städer under pandemin har överraskat henne.

”För första gången i min livstid har det varit ett skifte i urbaniseringen. Stockholm har haft en utflyttning och städer som Trosa, Västerås och Enköping har haft en inflyttning. Det är en stor förändring och kommer att innebära att många ytor i stora städer kommer att få ett annat innehåll”, säger Caroline Berg till Di.

Digitaliseringen styr förändringen

Butiksstängningar har följt i spåren av e-handelsboomen och Caroline Berg tror att e-handeln kommit för att stanna.

Samtidigt tror hon att storstäderna inte är utdömda. Tvärtom sätter hon sitt hopp till att urbaniseringen kommer tillbaka och handeln, som hon företräder, tvingas göra en anpassning och mer mer uppgraderade och upplevelseorienterade butiker, som hon säger.

ANNONS
ANNONS

När det gäller transporter måste den inslagna gröna linjen fortsätta, samtidigt tror hon att resandet kan komma att minska med utökad service där människor.

I allt väsentligt är det digitaliseringen, enligt Caroline Berg, som sätter agendan och håller i taktpinnen; den måste få ta mer plats också i skolan – som alltså ligger henne varmt om hjärtat – och det gäller såväl den vanliga skolan som vidareutbildningen på universitet och högskolor, menar hon.

Skolan har inte, anser Caroline Berg, tagit vara på potentialen som digitaliseringen innebär.

”Där finns mycket att arbeta med”, säger hon till PM Nilsson i Dagens Industri.

Läs även: Då ska Axfoods klimatutsläpp vara noll [DagensPS.se] »