De globala priserna på livsmedel ökade med 2,5 procent i december jämfört med månaden innan då ökningen var 2,7 procent. Det visar siffror från FN:s livsmedelsmyndighet FAO.

Livsmedelsindexet låg vid 181,7 punkter i december vilket är den högsta nivån på fem år. Jämfört med för ett år sedan innebär det en uppgång med 12,5 procent.

ANNONS
ANNONS

I genomsnitt låg indexet på 171,5 punkter under 2019 som helhet, vilket är 1,8 procent högre än året innan. Det är dock fortfarande 25 procent lägre än toppnoteringen från 2011.