Försäljningen fortsätter falla för MQ, som rapporterar ännu en förlust.

MQ redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 380 miljoner kronor (413), en minskning med 8,2 procent mot
föregående år. Den jämförbara försäljningen minskade 7,7 procent – att jämföra med marknadens jämförbara butiker som minskade med 4,8 procent enligt HUI.

Bruttomarginalen var 59,8 procent (62,8).

Rörelseresultatet blev -4 miljoner kronor (28).

Resultatet före skatt var -7 miljoner kronor (26).

Resultatet efter skatt blev -5 miljoner kronor (21).

ANNONS
ANNONS

Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (0,42).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 miljoner kronor (27).

”MQ-koncernen summerar ett kvartal med svag försäljning, drivet av lägre försäljning av somriga kategorier i sortimentet. Kampanjintensiteten har varit fortsatt hög för oss som för marknaden, vilket inneburet en fortsatt marginalpress”, skriver bolaget.

Mot slutet av kvartalet lanserades MQs nya e-handel, som genererat bra resultat redan från start, uppger bolaget.

Vidare uppger bolaget att de mot bakgrund av höga engångskostnader och den svaga utvecklingen under kvartalet för en löpande dialog med DNB angående de finansiella åtaganden som gjorts i faciliteterna med DNB.

MQ, Mkr Q3-2018/2019 Q3-2017/2018 Förändring
Nettoomsättning 380 413 -8,2%
Rörelseresultat -4 28
Rörelsemarginal 6,8%
Resultat före skatt -7 26
Nettoresultat -5 21
Resultat per aktie, kronor -0,09 0,42