Det går bra nu för rikets andra stad Göteborg, där läget i konjunkturen i regionen som helhet nu uppges vara starkare än före pandemin.

ANNONS

Det är högkonjunktur i Västkuststaden Göteborg och dess region i stort, enligt ett pressmeddelande.

Läget i konjunkturen uppges till och med vara starkare nu än före pandemin.

Konjunkturinstitutets undersökning för årets andra kvartal visar enligt siffrorna att Göteborgsregionens näringsliv stärkts ytterligare efter en mycket snabb återhämtning.

Konjunkturindikatorn för andra kvartalet hamnar på starka 116,4 (upp 9 steg mot förra kvartalet) för företagen i regionen.

Slutsatsen är alltså att det råder högkonjunktur. Inte ens under högkonjunkturåren 2013-2018 låg indikatorn lika högt, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Viktiga exportmarknader går starkt

På viktiga marknader för Göteborgsregionen ser dessutom tillväxten ”minst lika stark ut som den gjorde i våras”.

USA är regionens största exportmarknad och där väntas BNP-tillväxten bli 6,3 procent i år.

I Kina förväntas ekonomin växa med 8,4 procent och i euroområdet med 4,7 procent under 2021.

”Därmed hamnar tillväxten på regionens tio största exportmarknader på 5,0 procent i år, viktat för andel av regionens export. Framåt 2022 landar exportvikten på 4,1 procent”, skriver Business Region Göteborg i pressmeddelandet.

Ökad sysselsättning, fler jobbannonser, färre varsel och sjunkande arbetslöshet är positiva effekter av den här utvecklingen där bland annat handeln, besöksnäringen, tillverknings- och byggindustrin fått rejäl fart under Q2.

Företagen nyanställer och söker personal

Företagen bedömer att den uppåtgående trenden håller i sig. Bland de arbetsgivare som under augusti meddelade stora nyanställningar finns Volvos lastbilsfabrik i Tuve och Taxi Göteborg.

ANNONS
ANNONS

Även it-konsultföretaget Alten och Volvo Cars vill nyanställa.

”Vi ser att näringslivet i regionen går bra, och alltmer personal efterfrågas av företagen. Samtidigt ser vi att branscher som dragit ner under corona-krisen i vissa fall har svårt att locka tillbaka arbetskraft, vilket kan påverka jobbtillväxten negativt och hämma återhämtningen på vissa håll”, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Läs även: Nordea: Stockholm draglok i återhämtningen [Dagens PS]