Klädjätten H&M redovisar ökad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 51.984 miljoner kronor (51.383), som tidigare rapporterat då man redovisar försäljningen på förhand.

Mot bakgrund av ett utmanade första halvår skriver bolagets vd Karl-Johan Persson i rapporten att man nu genomför transitioner av logistiksystem för att göra varuförsörjningskedjan ännu snabbare, mer flexibel och mer effektiv. Dessa transitioner är komplicerade och kan leda till tillfälliga störningsmoment vilket tyvärr inträffade under andra kvartalet på vissa av de stora försäljningsmarknaderna, delger vd:n.

På flera marknader utvecklades försäljningen positivt, såsom i Sverige, Norge, Danmark och Östeuropa där bolaget växte betydligt mer än marknaden. Detta uppges visa på att H&M är på rätt väg och att bolagets digitala satsningar och förändringsarbete börjar ge resultat. Sammantaget var dock kvartalets totala försäljning inte tillfredsställande vilket bidrog till att det utgående varulagret var fortsatt för högt, skriver Persson.

Bolaget fortsätter göra investeringar inom varuförsörjningskedjan, tech, avancerad dataanalys och AI, uppger vd:n. Man ser lovande indikationer från pilotprojekt inom personalisering, kvantifiering, allokering och prissättning samt inom ”trend forecasting”. De positiva resultaten gör att bolaget nu skalar upp till fler marknader och fler koncept.

Rörelseresultatet blev 6.007 miljoner kronor (7.650). Rörelsemarginalen var 11,6 procent (14,9). Konsensus enligt Bloombergs sammanställning låg på 6.236 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Bruttovinsten blev 29.164 miljoner kronor, med en bruttovinstmarginal på 56,1 procent. I föregående kvartal var marginalen 49,9 procent.

Resultatet före skatt var 6.012 miljoner kronor (7.708), något lägre än konsensus om 6.278 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 4.638 miljoner kronor (5.897). Konsensus låg på 4.795 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 2,80 kronor (3,56).

Varulagret uppgick till 36.333 miljoner kronor (32.148). Vid utgången av föregående kvartal var nivån 34.959 miljoner kronor. Varulagerökningen förklaras av den svaga försäljningen till följd av vissa obalanser i H&M-sortimentet i kombination med att transitionen på flera viktiga försäljningsmarknader medfört störningsmoment i varuflödet. Det höga utgående varulagret kommer att innebära ökade prisnedsättningar i relation till omsättningen i tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år, skriver bolaget.

ANNONS
ANNONS

Avslutningsvis skriver bolagets vd att man ser att utvecklingen går i rätt riktning även om det fortfarande finns många utmaningar och hårt arbete återstår. Persson tror på en gradvis förbättring och ett starkare andra halvår: ”Vi är långsiktiga och ser optimistiskt på framtiden för hela H&M-gruppen, med bra tillväxt både försäljnings- och
lönsamhetsmässigt under många år.”

H&M:s aktie backade inledningsvis 4 procent men var i skrivande stund ned med 3,1 procent på Stockholmsbörsen på bolagets delårsrapport, enligt DiTV:s Börsmorgon.

H&M, Mkr Q2-2017/2018 Q2-2016/2017
Nettoomsättning 51 984 51 383
Bruttovinst 29 164
Bruttovinstmarginal 56,1%
Rörelseresultat 6 007 7 650
Rörelsemarginal 11,6% 14,9%
Resultat före skatt 6 012 7 708
Nettoresultat 4 638 5 897
Resultat per aktie, kronor 2,80 3,56

Konsensusdata från Bloomberg