14,7 nya miljarder aviserade regeringen, med stödpartierna C och L, på torsdagseftermiddagen, i stärkta åtgärder för företag – även egenföretagare – och anställda. Och på fredagsmorgonen kom kulturminister Amanda Lind med en pengapåse för medier och kulturinstitutioner.

annons
annons

Torsdagsbeskedet omfattar bland annat fyra månaders förlängning av tillgången till ekonomiskt stöd för egenföretagare som är sjuka, till 30 september.

Ersättningen för den första sjukdagen och statens ansvar för företagens sjuklönekostnader berörs också, och taket i a-kassan höjs från dag 101, från 760 till 1000 kronor under en avgränsad period fram till 3 januari 2021.

Två veckor utan läkarintyg till september

Den tillfälliga regeln om ersättning från första sjukdagen kommer att gälla inte bara maj ut, som tidigare sagts, utan den förlängs till september ut. Kravet på läkarintyg från åttonde sjukdagen sätts på fortsatt paus: till och med september har man 14 dagar på sig.

Det ansvar som staten tagit på sig för sjuklönekostnader förlängs med två månader, till att också gälla juni och juli.

ANNONS
ANNONS

Många kulturutövare påverkas drastiskt av coronabegränsningar mot museibesök och föreställningar. De åtgärder som kulturminister Amanda Lind presenterade på fredagen riktar in sig på en lång rad statligt finansierade kulturinstitutioner, med 319 miljoner kronor, och ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier under detta år.