Fastighetsbolaget Hemfosa har köpt en vårdfastighet i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 156 miljoner kronor.

ANNONS

Hemfosa betalar med nyemitterade stamaktier till säljaren ICA-handlarnas Förbund Finans, som därmed ökar sin ägarandel i Hemfosa.

Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 156 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrbar yta om totalt 4 720 kvadatmeter och är fullt uthyrd, årliga hyresintäkter uppgår till cirka 8,3 miljoner kronor.

Fastigheten inrymmer lokaler för vård och omsorg. Hyresgäst är Vardaga, med vilka Hemfosa redan har ett etablerat samarbete. Återstående avtalstid är 3,8 år. Tillträde ägde rum i dag den 3 juli 2019.

Säljare av fastigheten är ICA-handlarnas Förbund Finans. Den överenskomna köpeskillingen i förvärvet erläggs i sin helhet med stamaktier i Hemfosa. Styrelsen i Hemfosa har därför, med stöd av emissionsbemyndigande som lämnades vid bolagets årsstämma, idag beslutat att emittera 1,76 miljoner stamaktier till ICA-handlarnas Förbund Finans.

ANNONS
ANNONS

Apportemissionen innebär att antalet stamaktier i Hemfosa ökar till 169,49 miljoner aktier, vilket medför en utspädning för existerande stamaktieägare om drygt 1 procent.