Försäljningen i näringslivet är oförändrad jämfört med i december enligt Konjunkturinstitutets senaste extramätning. Inom handeln har omsättningen dock minskat något jämfört med föregående mätning.

Konjunkturinstitutets senaste enkät inkluderar svar från företagen den 11-13 januari. Utifrån det tas ett beräknat medelvärde fram baserat på företagens svar hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

Jämfört med ett normalläge har omsättningen minskat med 12 procent. Det kan jämföras med i maj då tappet var drygt 20 procent.

Den bransch som kanske drabbats hårdast det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen. Där är det nuvarande omsättningstappet 61 procent vilket är 3 procentenheter bättre än förra undersökningen. I mitten av november var tappet drygt 50 procent.

Av företagens svar kan också utläsas att 47 procent av företagen i näringslivet har en lägre omsättning jämfört med normalt. Det är en minskning med 6 procentenheter jämfört med föregående undersökning. I maj var andelen 74 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ljusare framtidstro i handeln – men nivåerna låga [DagensPS.se] »