Prospekteringsbolaget Beowulf Mining har tröttnat rejält på avsaknaden av kommunikation från den svenska regeringen rörande en bearbetningskoncession för järnmalmsfyndigheten Kallak. Nu utesluter inte bolaget rättsliga medel.

”Det har aldrig varit företagets föredragna alternativ att ’använda lagen’, men regeringens hantering av Kallak-ansökan är till synes oduglig, och allt tal från den nuvarande ministern och hans föregångare har visat sig betyda mycket lite”, uppger Beowulf Minings vd Kurt Budge i en kommentar i ett pressmeddelande.

Beowulf Mining-chefen motiverar vidare sitt övervägande med att det saknas transparens och förutsägbarhet i processen. Det är helheten som gör att bolaget nu överväger att använda sig rättsliga åtgärder. Beowulf Mining uppger också att man arbetat med slutprocessen sedan 2014.

Budge skriver också att bolaget inte fått något svar på brevet till näringsminister Ibrahim Baylan. Brevet skickades den 19 december.

ANNONS
ANNONS

Beowulf Mining har ett styrelsemöte den 12 februari.