Ökar omsättningen men redovisar en förlust på sista raden för 2017.

annons
annons

Omsättningen uppgick till 25 740 miljoner kronor (25 492), en ökning med 1 procent mot föregående år.

Ebita-resultatet var 625 miljoner kronor (731).

Rörelseresultatet blev -1 423 miljoner kronor (745).

Resultatet före skatt var -1 635 miljoner kronor (506).

Bonnier skriver att koncernen har två besvikelser, brittiska förlagshuset Bonnier Publishing och finska tv-bolaget MTV.

”Samtidigt som årets resultat är svagt, så tar vi stora steg framåt i vår transformation med fokus på ökade digitala användarintäkter. Det ger skäl för optimism. Detta, kompletterat med ett antal förvärv och avyttringar, gör att vi står väl rustade för att vända lönsamheten i positiv riktning under 2018”, skriver vd Tomas Franzén.

ANNONS
ANNONS

I mitten av januari meddelade Bonnier att 70 personer ska sparkas och att fem tidningar läggs ned, vilket Dagens PS uppmärksammade.

Bonnier, Mkr 2 017 2 016 Förändring
Nettoomsättning 25 740 25 492 1,0%
Rörelseresultat -1 423 745
Rörelsemarginal 2,9%
Resultat före skatt -1 635 506