Antalet öppet arbetslösa i Sverige sjönk med 5 569 personer till 262 329 under förra veckan.

Det visar veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd steg till 195 620 från 193 383.

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 8 697 personer, att jämföra med 9 243 veckan innan.

Nyinskrivna sökanden uppgick till 7 856 personer, att jämföra med 8 463 veckan innan.

ANNONS
ANNONS

Nyanmälda platser uppgick till 19 805 stycken, att jämföra med 17 984 veckan innan.

Under förra veckan varslades 2 269 personer om uppsägning. Under veckan innan låg varslen på 1 156 personer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har nu 107 620 personer varslats sedan början av mars.

Arbetslöshetsnivån låg på 8,8 procent, att jämföra med 8,9 procent veckan innan.