Vd:ar ser cybersäkerhet som största hotet mot världsekonomin det kommande decenniet, enligt undersökningen CEO Imperative Study från konsultjätten EY.

Det rapporterar CNBC. Undersökningen innehåller svar från 200 vd:ar för bolag i Forbes Global 2000 samt Forbes Largest Private Companies, vilket inbegriper de största bolagen från alla delar av världen. Även 100 investerare från 100 olika firmor, som alla hade tillgångar på minst 100 miljarder dollar, tillfrågades.

I toppen utsågs cybersäkerhet som det största hotet mot världsekonomin de kommande fem till tio åren, följt av ekonomisk ojämlikhet och jobbförluster från teknologiska förändringar. Etik inom artificiell intelligens intog fjärde platsen, medan klimatförändringar hamnade på femte plats.

”Vi är nu vid ett historiskt vägskäl. Bolagen måste ta initiativ för att tackla globala utmaningar som kommer att påverka alla”, skriver EY i rapporten.

Enligt studien så ser dock globala vd:ar i högre utsträckning tillväxtmöjligheter i dessa utmaningar, snarare än risker. Hälften av respondenterna ansåg att man i egenskap av ett av världens största bolag bör engagera sig för att adressera problemen.

Den mest vanliga åtgärden som vidtas är att justera företagssyftet (corporate purpose) för att adressera sociala problem, samt etablerade partnerskap mellan bolagsstyrelser och regeringar eller NGO:s.

ANNONS
ANNONS

Studien genomfördes mellan januari och april i år.