Industribolaget Alfa Laval redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Resultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 10 131 miljoner kronor (8 169), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 161.

Rörelseresultatet blev 1 510 miljoner kronor (1 055), väntat rörelseresultat var 1 478. Rörelsemarginalen var 14,9 procent (12,9).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 1 736 miljoner (1 310). Justerad ebita-marginal blev 17,1 procent (16). I föregående kvartal var marginalen 16,2 procent.

Orderingången under tredje kvartalet landade på 11 357 miljoner kronor (8 418), vilket är 4 procent högre än analytikerkonsensus.

Resultatet före skatt var 1 458 miljoner kronor (1 012).

Resultatet efter skatt blev 1 074 miljoner kronor (672), analytikerkonsensus 1 052.

ANNONS
ANNONS

”Efterfrågan i det fjärde kvartalet förväntas vara något högre än i det tredje kvartalet”, skriver Alfa Laval i rapporten. Inför det tredje kvartalet spådde bolaget än något lägre efterfrågan.

Nästan hela koncernen växte under perioden.

”Nästan alla Alfa Lavals slutmarknader utvecklades väl under kvartalet jämfört med föregående år och 11 av 13 affärsenheter växte. Orderingången minskade något sekventiellt, efter ett mycket starkt andra kvartal”, skriver vd Tom Erixon i rapporten.

Alfa Laval-chefen har inte sett någon påverkan av det politiska läget i världen.

”I detta läge har vi inte sett någon signifikant påverkan från geopolitiska frågor, såsom handelsdispyter och politiska spänningar. Även om vi inte förväntar oss någon förändring på kort sikt, kan det allmänna affärsklimatet påverkas negativt på längre sikt”, skriver Erixon.

Alfa Laval, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 10 131 10 161 -0,3% 8 169
Rörelseresultat 1 510 1 478 2,2% 1 055
Rörelsemarginal 14,9% 14,5% 12,9%
Resultat före skatt 1 458 1 012
Nettoresultat 1 074 1 052 2,1% 672
Resultat per aktie, kronor 1,59
Orderingång 11 357 10 932 3,9% 8 418

Konsensusdata från Factset