Låskoncernen Assa Abloy redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Resultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 21 191 miljoner kronor (18 499), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 20 991.Organiskt växte bolaget med 5 procent (3).

Rörelseresultatet blev 3 424 miljoner kronor (3 080), väntat rörelseresultat var 3 439. Rörelsemarginalen var 16,2 procent (16,6).

Resultatet före skatt var 3 221 miljoner kronor (2 844).

Resultatet efter skatt blev 2 384 miljoner kronor (2 153), analytikerkonsensus 2 419.

Resultat per aktie hamnade på 2,15 kronor (1,94).

ANNONS
ANNONS
Assa Abloy, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Nettoomsättning 21 191 20 991 1,0% 18 499
Rörelseresultat 3 424 3 439 -0,4% 3 080
Rörelsemarginal 16,2% 16,4% 16,6%
Resultat före skatt 3 221 2 844
Nettoresultat 2 384 2 419 -1,4% 2 153
Resultat per aktie, kronor 2,15 1,94

Konsensusdata från Factset