Missa inget möte eller någon viktig affär i dag. Dagens PS håller dig uppdaterad.

Börs
Rapporter
Västsvensk Logistik delårsrapport

Stämmor
15:00 Strax extra bolagsstämma

ANNONS
ANNONS

Corporate Actions
Greater Than handlas exklusive teckningsrätt i nyemission, N 1:14, 37,50 kronor per aktie
Oden Control sista dag för handel på Spotlight före avnotering

Makro
00:01 Sydkorea industriproduktion
00:30 Japan arbetslöshet
00:50 Japan detaljhandelsförsäljning
01:30 Japan Tokyo-KPI
01:50 Japan industriproduktion preliminär
08:00 Norge detaljhandelsförsäljning
08:00 Tyskland importpriser
08:00 Tyskland husprisindex
09:00 Spanien KPI preliminär
09:00 Spanien BNP kvartal reviderad
09:30 Sverige handelsbalans
11:00 Grekland PPI
12:00 Brasilien arbetslöshet
14:00 Tyskland KPI preliminär
14:30 USA grossistförsäljning
14:30 USA handelsbalans, endast varor
15:00 Nederländerna PPI
15:45 USA Chicago PMI
16:00 USA kontrakterade husköp
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
17:00 USA DOE veckovis oljelager