Styrelsen för FinnvedenBulten AB och huvudägaren Nordic Capital Fund V har ansökt om notering på Nasdaq OMX Stockholm och har i samband med detta beslutat att sälja ut 54 procent av aktierna, plus en övertilldelningsoption om ytterligare högst 15 procent.

ANNONS

Priset kommer att ligga på 46-56 kronor per aktie.

”Styrelsen ser ett bra läge att notera bolaget och Nordic Capital trycker på knappen för försäljning av en del”, säger Roger Holtback till Dagens Industri och tillägger att Nordic Capital kommer att ”ligga kvar med i storleksordningen 30-35 procent”.

”Det finns mer organisk tillväxt att hämta i bolaget”, säger han.

Företaget, som tidigare hette Finnveden, är underleverantör till verkstadsindustrin, i synnerhet fordonsindustrin.

2005 avnoterades dåvarande Finnveden från Stockholmsbörsen.

Koncernen omsatte i fjol drygt 2,6 miljarder kronor. På rullande tolvmånadersbasis uppgick koncernens omsättning till 2,8 miljoner kronor per den 31 mars 2011, och rörelseresultatet, exklusive kostnader förknippade med börsintroduktionen, låg på ca 180 miljoner.

ANNONS
ANNONS

Nettolåneskulden per den 31 mars 2011 uppgick till 196 miljoner kronor.

Det totala värdet av erbjudandet baserat på prisintervallet, uppgår till mellan ca 533,8 och 604,6 miljoner kronor (ca 613,8–695,2 miljoner om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).