Ericsson och Samsung tecknar ett globalt patentlicensavtal med Samsung. I och med det nya miljardavtalet upphör alla rättsliga tvister mellan bolagen.

För Ericsson har patent blivit en allt viktigare inkomstkälla, patent har höga marginaler och visar att bolaget ligger långt fram tekniskt. Flera licensavtal har lett till rättsliga tvister mellan Ericsson och Samsung.

Enligt Ericsson blir deras inkomster från patent uppemot 2–2,5 miljarder kronor under årets första kvartal, det inkluderar värdet av det nya patentlicensavtalet.

Ska satsa mer på FoU

I dag har Ericsson drygt 57 000 patent och de tror att intäkterna framöver kommer stiga genom en större satsning på forskning och urtveckling.

Dagens Nyheter skriver att det nya avtalet som bolagen har tecknat är ett flerårigt, globalt, licensavtal och gäller alla mobilsystempatent, även de patent som gäller 5G. Avtalet omfattar, enligt Dagens Industri, försäljning av infrastruktur för mobila nät och gäller från den första januari i år.

Enligt ett pressmeddelande har Ericsson och Samsung även kommit överens om tekniskt samarbete för att utveckla den öppna standardiseringen inom mobilindustrin.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Hur ligger Sverige till i lanseringen av 5G?