Rekryterare kan få mycket god kompetens att välja mellan i framtiden. Söktrycket på att utbilda sig inom e-handel är just nu enormt.

Det är statistik ifrån Myndigheten för yrkeshögskolan som tydliggör trenden. Både på första och andra plats kommer utbildningar som kan kopplas till e-handeln. E-commerce manager har 5,2 söande per plats och digital marknadsförare har 4,8 sökande per plats.

”Redan innan coronakrisen fanns en tydlig trend med växande e-handel och nya affärsmodeller som utmanar den fysiska butiken och traditionella handeln. Även om det är för tidigt att säga vad krisen kommer leda till på sikt ser vi nu förändrade köpbeteenden som kan leda till att ännu fler väljer att handla på nätet. Detta kan i sin tur leda till att fler vill driva företag och verksamheter inom e-handel, säger analytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

ANNONS
ANNONS

I och med den tekniska utvecklingen och den växande e-handeln, så kan kompetensben behöva stärkas på flera områden.

”E-handeln är en attraktiv bransch som kommer att fortsätta att växa. På lång sikt kan kompetensbehovet förändras då AI kan komma att få en viktigare roll”, säger Linda Wiklund.