Enligt en avsiktsförklaring upplöses föreningen Svensk Digital Handel och ska i stället ingå i branschorganisationen Svensk Handel.

Dotterbolaget Svensk Distanshandel knyts samtidigt närmare till Svensk Handel, rapporterar Ehandel.

”Detta är ett naturligt steg givet branschens utveckling. Det kommer att ge oss ännu bättre möjligheter att utveckla erbjudanden och mötesplatser som stärker medlemmarnas affär. Dessutom blir handelsbranschen starkare när den talar med enad röst”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Läs hela artikeln.

ANNONS
ANNONS