Digitala utbildaren Petter Fredriksson på tidningen Chef listar de 9 största misstagen chefer gör när de har samtal med sina anställda. Vissa samtal är extra svåra och det är viktigt att inte hamna i onödiga fällor. 

ANNONS

Vet dina svagheter: Att känna till sin akilleshäl kan vara nyttigt skriver Petter Fredriksson. Då minskar risken att du hamnar i affekt om motparten hittar en känslig punkt som personen väljer att ta upp.

Undvik ett inpräntat manus: Det är inte ofta samtal utspelar sig som man planerat i sitt huvud i förväg. Det är därför viktigt att ha klart för sig vad som är målbilden med samtalet, men samtidigt vara beredd på spontana händelseutvecklingar.

”Vinnare eller förlorare”-scenario: Sikta på att nå en lösning som båda parter kan gynnas av, skriver Petter Fredriksson.

Tänk långsiktigt: Det är viktigt att uppvisa respekt, så att inte relationen med medarbetaren försämras i onödan. Med ett långsiktigt perspektiv tar du hänsyn till att du ska jobba med framtiden i en obestämd tid framöver.

Svartvitt tänkande: Om det enbart hade funnits en lösning på problemet skulle samtalet bli väldigt kort. Men ofta finns det fler alternativ och det är viktigt att ta dessa i beaktande.

Undvik ilska eller resignation: Om samtalet inte fortlöper som du förväntat dig så undvik att låta din ilska få överhanden i situationen. Likväl gäller det att inte helt släppa sina krav för att få till stånd en lösning. Acceptera dina känslor, men jobba för att hitta en produktiv lösning.

ANNONS
ANNONS

Gå in med ett öppet sinne: Undvik att på förhand fastslå vad du tror personen vill ha ut av samtalet. Detta kommer att framgå tydligare medan samtalet fortlöper.

Vet vad målet med samtalet är: Sätt upp ett realistiskt mål så att du vet vad som är syftet med samtalet.