Sårvårdsbolaget Mölnlycke upplever en stark trend där marknadsvärdet har lyft till över 80 miljarder kronor. För att nå nästa steg behövs utvecklandet av en ny produkt­kategori.

Göteborgsbaserade Möln­lycke är ett helägt dotterbolag i Wallenbergsfärens Investor, där marknadsvärdet rusade med 29 procent – till över 80 mil­jarder kronor i fjol.

Avancerad sårvård

Mölnlycke är ledande inom avancerad sårvård, där bolaget har en marknadsandel om 25 procent.

Men nu behöver bolaget ta nästa steg, och då krävs utvecklandet av en helt ny produkt­kategori, enligt Niels Granholm­ Leth, analytiker på Carnegie.

”Det tar väldigt lång tid att knipa marknadsandelar om du inte har en unik produkt. I dag är det inte så stora skill­nader mellan produkterna på marknaden, om man då kan skapa en helt ny produktka­tegori finns det utrymme att ta ordentliga marknadsande­lar”, säger han till Di.

Under fjolåret var marknadstillväxten negativ på grund av pandemin, men i år väntas en normalisering.

Rejäl omsättningstillväxt

Under 2020 gynnades dock Mölnlycke av en ökad efterfrågan på skyddsutrustning och hand­skar, och redovi­sade en organisk omsätt­ningstillväxt på 18 procent till drygt 18 miljarder kronor för helåret.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: SvD: Wallenbergs rykte på spel i vaccinstormen