När en majoritet av tjänstemän jobbar hemifrån kan det vara bra att veta hur man går tillväga om en anställd vill förbättra sin arbetsmiljö. DN listar fyra åtgärder som kan minska missnöje och konflikter. 

Om synpunkter på kring den anställdes ergonomi framförs ska arbetsgivaren göra en riskbedömning, skriver DN (obs. sida kräver inloggning). Om inte en överenskommelse sluts kan frågan hamna hos skyddsombudet eller fackförbundet.

ANNONS
ANNONS

Tidningen listar med hjälp av jurister och arbetsmiljöspecialister fyra tips om en den anställde lyfter frågan kring arbetsmiljö hemma.

  • Skapa en samverkansgrupp. Denna kan bestå av arbetsgivaren, skyddsombudet och fackliga representanter.
  • Ha kontinuerliga samtal med den anställda. Se hur personen mår fysiskt och psykiskt och påminn att personen ska ta raster om behovet finns.
  • Be personen att visa arbetsmiljön. Detta gäller såklart om personen är bekväm med att göra det. På så sätt får du bättre inblick i möjliga åtgärder som kan tas.
  • Överväg att låna ut kontorsmaterial. Om personen behöver en stol, ett bord eller en extra datorskärm är en effektiv lösning att låna ut detta. Vill den anställde ha en ny produkt kan ni göra ett avtal om hur mycket varje part betalar.