Fabege meddelar att ledningens delägda aktiesparklubb har upplösts.

ANNONS

Fastighetsbolaget Fabeges ledning har tillsammans via en delägd aktiesparklubb ett gemensamt aktieinnehav i Fabege. Aktiesparklubben äger totalt 400.000 aktier varav ledningens andel utgörs av 280.000 aktier. I enlighet med aktieklubbens stadgar har delägarskapet nu upplösts och aktierna avyttrats. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Därutöver fattades vid årsstämman 2018 beslut om ett utökat incitamentsprogram för ledningen som syftar till att successivt öka ledningens innehav av aktier i bolaget. Detta sker genom ett åtagande att återinvestera del av utbetald bonus i aktier vilket kommer att få effekt första gången efter avslutat räkenskapsår 2018, skriver bolaget.

ANNONS
ANNONS