Industrikoncernen Alfa Laval redovisar en vinst efter finansnetto på 1 147 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 846 miljoner kronor motsvarande period 2009.

ANNONS

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 930 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning av prognoser.

Omsättningen uppgick till 6 359 miljoner kronor, jämfört med 6 746 miljoner kronor ett år tidigare. Här låg förväntningarna på 5 953 miljoner kronor.

Orderingången var 6 267 miljoner kronor, jämfört med 5 188 miljoner kronor andra kvartalet i fjol.

Alfa Laval väntar sig att efterfrågan under det tredje kvartalet kommer att vara på samma nivå eller något lägre än andra kvartalet. Det framgår av bolagets delårsrapport.

ANNONS
ANNONS

Aktien steg 0,9 procent strax efter det att kvartalssiffrorna för det andra kvartalet hade släppts.