När du som entrepenör söker riskkapital för att finansiera utvecklingen av din affärsidé, innebär det också att eventuella investerare kräver inflytande över ditt företags utveckling. Samtidigt har företagaren och riskkapitalisten förmodligen olika investeringshorisonter.

ANNONS

Få riskkapitalister investerar för att vara snälla. I stället förväntar de sig avkastning på sin investering och har ofta en bestämd uppfattning om när de vill göra exit i bolaget.

Sällan samma uthållighet

”Som entreprenör är du självklart beredd att lägga mycket tid på att utveckla din idé och kan tänka dig att jobba långsiktigt för att skapa värden i bolaget, men riskkapitalisten har sällan samma uthållighet. De vill ofta se resultat relativt snabbt, vilket också är ett krav från deras äger i sin tur”, säger Karin Ebbinghaus.

”Det första man bör reflektera över som entreprenör på jakt efter kapital är om företaget verkligen är moget för riskkapitalfinansiering. Till skillnad från andra finansieringsformer, exempelvis banklån, så medför riskkapitalfinansiering en annan typ av ansvar gentemot finansiärerna med krav på avkastning som kan särskilja sig mot exempelvis bankfinansiering”, säger Karin Ebbinghaus.

Hon rekommenderar att entreprenörer ber riskkapitalisten redovisa vilken placeringshorisont och avkastningsnivå de förväntar sig. När du känner till riskkapitalistens agenda blir det lättare att matcha den med din egen, menar Ebbinghaus.

Har du resurser och kompetens?

ANNONS
ANNONS

Riskkapitalisterna bedömer också entreprenörers personliga egenskaper och förmåga att driva företaget framåt på ett framgångsrikt vis. Ta därför gärna en funderare på om du har tillräckligt med resurser och kompetens för att kunna leva upp till riskkapitalistens förväntningar.

”Undvik glädjekalkyler och lösa antaganden, det riskerar att skada din trovärdighet och minska förutsättningarna att beviljas riskkapital”, säger Karin Ebbinghaus.

En annan viktig del är att skaffa sig full koll på sitt företags ekonomi och administration, då ordning och reda bland papperen kan öka förutsättningarna till att få kapital. Det gäller också att ha en väl underbyggd affärsplan.

Förhoppningsvis kan riskkapitalisten bidra med kompetens och erfarenhet som kommer dig som entreprenör till godo.

Var inte överbeskyddande

”Självklart ska du värna om ägarandelarna i ditt företag, men undvik att vara överbeskyddande. Räkna med att riskkapitalisterna kräver en andel av ditt bolag och var beredd på att förhandla om den”, säger Karin Ebbinghaus.

ANNONS
ANNONS

Som entreprenör bör du ha en tydlig bild av vad du vill göra med pengarna och hur det ska hjälpa dig att nå dina affärsmål och skapa avkastning till eventuella investerar. Karin Ebbindhaus avslutar:

”Men glöm inte bort att du som entreprenör också kan ställa krav. Även om du till en början är mest mån om att få till någon typ av finansiering så kan det löna sig att välja riskkapitalbolag med eftertanke.”