Småföretag i Sverige är mycket optimistiska igen. Framtidstron har inte varit så stark sedan 2011. ”Mycket glädjande”, säger chefsekonom.

ANNONS

Det är Swedbank och Sparbankerna som konstaterar att småföretagen återfått tron på framtiden – och det med besked.

Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs av en ökad orderingång och stigande omsättning. Samtidigt ser två av tre företag goda utsikter att expandera, vilket är en stark indikering på att småföretag i Sverige är mycket optimistiska igen, enligt ett pressmeddelande.

”Sedan 1990 har 80 procent av de nya jobben skapats i småföretag. Det är därför mycket glädjande för svensk arbetsmarknad att vart femte småföretag räknar med att öka antalet anställda det närmaste året”, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna, i en kommentar.

Nu vänder det uppåt

Det här är ett klart trendbrott mot hur det sett under pandemin. I årets Småföretagarbarometer från Swedbank och Sparbankerna försvagades konjunkturen kraftigt för småföretagen i spåren av coronakrisen.

Konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia, framgår det.

Men nu vänder alltså uppåt igen.

”Med tanke på den stora betydelse småföretagen har för jobbskapandet är det hoppfullt att vi, trots det gånga årets utmaningar, nu ser en tydlig optimism inför framtiden. Men det är viktigt att komma ihåg att det bygger på att vaccinationstakten fortsätter att vara hög, att smittspridningen därmed minskar och att de införda restriktionerna kan dras tillbaka”, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom och analytiker Swedbank, i en kommentar.

Bara ett av tio företag räknar med försämring

Fyra av tio företag (43 procent) räknar nu med en förbättrad lönsamhet medan endast 11 procent förutser en försämring.

ANNONS
ANNONS

Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007 efter att ha uppvisat den svagaste utvecklingen på tolv år.

De mest optimistiska anställningsplanerna finns inom de sysselsättningsintensiva branscherna hotell och restaurang, enligt rapporten.

Läs även: Sverige – färre kastas ut i arbetslöshet [DagensPS.se] »