Regeringen presenterar en rad nya skatteförslag inför 2022. Spana in listan – särskilt du som driver eget företag.

ANNONS

Sajten Företagande har gjort en 10-punktslista över skatteförslagen i regeringens budget för 2022.

Så ser skatteförslagen ut i korthet:

1. Företagare som begärt och fått anstånd med skatteinbetalningar under pandemin ska erbjudas möjligheten att avbetala på sina anstånd. Enligt förslaget ska det börja gälla före månadsskiftet mars/april nästa år. Samtidigt väntas ett stort antal tillfälliga anstånd upphöra.

2. En fast schablonmässig nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ska ersätta dagens nedsättning. Den ändrade nedsättningen ska utgå från bilens miljöteknik, träda i kraft 1 juli 2022 och omfatta ”fordon som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet”, skriver Företagande och berättar att reglerna för förmånsvärde för miljöanpassade bilar även är tänkt att förenklas.

3. Arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar förstärks för juni-augusti 2022. För ersättningen under den aktuella sommarperioden ska endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

4. Uthyrning av personliga tillgångar får skattefrihet upp till 20 000 kronor, föreslår regeringen. Tanken är att minska överkonsumtion och slit- och slängbeteendet.

5. Arbetsgivare som tillhandahåller cyklar för sina anställda får en skattelättnad på upp till 3 000 kronor per beskattningsår.

6. Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag.

7. Skattereduktion föreslås för a-kassa och förvärvsinkomster.

8. Avdragsrätten för underskott från tidigare år begränsas.

ANNONS
ANNONS

9. Gränsen för omsättning för befrielse från mervärdesskatt (moms) höjs från 30 000 till 80 000 kronor. Enligt förslag träder förändringen i kraft 1 juli nästa år.

10. Momsen för reparationer av exempelvis cyklar, skor och kläder sänks igen, den här gången från 12 till 6 procent enligt förslaget.

Läs även: Regeringen satsar 1,9 miljarder på företag [Dagens PS]