Synen på de kommande tre månaderna sjunker ytterligare något bland företag i SEB:s senaste företagarindikator.

ANNONS

Förra månaden var noteringen i bankens företagarindikator 19, och nu har den sjunkit till 18, enligt ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Bland de ekonomiska indikatorerna varierar utvecklingen i månadens undersökning, samtidigt som msättningen minskar från plus 4 till plus 3 och likviditeten från plus 8 enheter till plus 7 enheter.

Det är endast arbetstiden som ökar, från plus 5 till plus 6 jämfört med förra månadens balansmått, framgår det i månadens företagarindikator från SEB.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar med 4 enheter, från 28 till 32 procent.

SEB:s expert: ”Inte särskilt förvånande”

Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar också, från 9 till 14 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med 10 enheter från 61 till 51 procent.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 18 enheter vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden.

”Efter att ha tagit tempen på Sveriges enmansföretagare 12 månader i rad ser vi att deras optimism stigit gradvis under året. De senaste två månaderna har dock företagarna gått in i en något lugnare fas med tydliga tecken på avmattning. Det är inte en särskilt förvånande utveckling efter att övriga ekonomin också börjat sakta in efter utdragna produktionsstörningar och en växande inflationsoro”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández och fortsätter:

ANNONS
ANNONS

”När vi startade undersökningen för ett år sedan vittnade de flesta företagare om en negativ utveckling för omsättning, likviditet och arbetstid. Nu, ett år senare, ser de flesta att orderböckerna gått från röda till svarta siffror. Ytterligare ett styrkebesked inför framtiden är att enmansföretagare inte ser eventuella ränteuppgångar som något problem för företagsekonomin”.

Läs även: Skatteförslag inför 2022 – så berörs du som företagare [Dagens PS]