Under april har 778 bolag försatts i konkurs, vilket är en ökning med 38 procent på årsbasis och motsvarar den högsta siffran på över 20 år. Det visar statistik från Creditsafe.

ANNONS

April utgör den fjärde månaden i rad med ökade konkurser i Sverige.

”Med tanke på vad många av Sveriges företag går igenom på grund av coronakrisen förväntade vi oss en kraftig ökning av konkurser i april”, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.

Restaurang och hotell mest utsatt

Den bransch som påverkats mest negativt är restaurang och hotell inom vilken 91 bolag försatts i konkurs.

Sett till antalet anställda som påverkats av konkurserna rör det sig om 3 100 och geografiskt är Stockholms län värst drabbat.

”Vi hoppas att det nya krispaket för omsättningstapp som regeringen och stödpartierna lanserade den 30 april kommer att hjälpa till att rädda många svenska företag att överleva, så att den branta kurvan av konkurser till slut börjar att plana ut, säger Henrik Jacobsson.

Antalet inledda företagsrekonstruktioner i april var 55 stycken, en ökning med 175 procent. Bra Sverige, Intersport, Löplabbetgruppen och Holmens Herr är bland bolagen som valt denna utväg.

UC: Konkurser ökade 30 procent i april

Även UC:s statistik visar på fortsatt kraftiga konkursökningar i april månad. Konkurserna i landet ökat med 30 procent i april, jämfört med april i fjol. Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 159 procent jämfört med samma månad i fjol. Hela 3,5 aktiebolag om dagen gick i konkurs inom segmentet jämfört med 1,2 i fjol. Inom detaljhandeln ökar konkurserna med 56 procent jämfört med april i fjol. Det skriver UC i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

UCs statistik för april månad visar att flera av våra stora branscher har det tufft just nu, precis som i mars månad. Konkurserna fortsätter att öka i flera stora branschsegment, där hotell- och restaurangbranschen och detaljhandeln samt partihandeln är fortsatt hårt utsatt.

VD: 3,5 företag om dagen kraschar

”Hotell- och restaurangbranschen upplevde en viss avmattning redan under 2019 när det kom tecken på en kommande lågkonjunktur. De står nu för 13 procent av alla konkurser. Ungefär 65 procent av restaurangföretagen i konkurs hade tre anställda eller färre i sin senaste årsredovisning och är därmed ganska små verksamheter. Det är en bransch som överlag har låg lönsamhet och därmed låg motståndskraft mot intäktsbortfall. Ungefär 15 procent av de konkursade restaurang- och hotellföretagen hade en soliditet på 30 procent eller mer i sin sista årsredovisning. De var alltså ekonomiskt stabila verksamheter som drabbades av konkurs trots detta i pandemins spår under april. Nu går 3,5 företag om dagen i konkurs jämfört med 1,2 under förra året”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.