Den pågående covid-19-pandemin har slagit hårt mot stora delar av näringslivet, men det finns nu tecken på att efterfrågan och produktion så smått har börjat vända uppåt igen.

ANNONS

Det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste konjunkturuppdatering.

KI:s prognos för BNP-tillväxten i år har justerats upp till -4,8 procent, från -5,4 procent som var prognosen i juni. För nästa år ses en tillväxt på 3,4 procent, vilket är en sänkning från förra bedömningen som var 3,5 procent.

Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP i Sverige med 8,6 procent det andra kvartalet i år. Den dramatiska nedgången var väntad och i stora drag i paritet med Konjunkturinstitutets prognos från i juni.

”De omfattande nedstängningarna under april och maj i bland annat euro-området har mildrats något den senaste tiden, vilket gynnar den svenska exportnäringen. På hemmaplan har myndigheternas omfattande åtgärder för att stödja näringslivet och hålla uppe sysselsättningen bidragit till att bromsa uppgången i arbetslösheten”, skriver Konjunkturinstitutet.

ANNONS
ANNONS
Uppdaterad prognos och revideringar jämfört med prognosen i Konjunkturläget juni 2020 2019 2020 diff 2021 diff
BNP, marknadspris 1,2 –4,8 0,6 3,4 –0,1
Sysselsättning 0,7 –1,9 0,0 –0,6 0,0
Arbetslöshet (1) 6,8 8,5 0,0 9,5 0,0
Timlön (2) 2,6 1,8 0,0 2,2 0,0
KPI 1,8 0,5 0,1 1,1 0,0
KPIF 1,7 0,5 0,1 1,1 0,0
Reporänta (3,4) –0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Offentligt finansiellt sparande (5) 0,3 –4,6 1,0 –3,4 0,2
Maastrichtskulden (5) 35,2 42,7 –1,4 45,0 –1,5