Skatteverket meddelar att det hittills har betalats ut 275 miljoner kronor i omställningsstöd till företag, framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Ansökningarna för omställningsstödet som söks nu har nått halvvägs. Hittills har cirka 6 000 företag fått del av stödet för maj, juni och juli. I snitt har deras omsättning minskat med 74 procent jämfört med samma period förra året.

Skatteverket har analyserat första hälften av den aktuella ansökningsperioden för omställningsstödet utifrån branscher och geografi. Knappt 6 000 företag har fått i genomsnitt 47 000 kronor i stöd.

Hotell och restauranger största bidragstagarna

Det är fortfarande hotell och restauranger samt transportföretag som får mest stöd. De står för 30 respektive 18 procent av de beviljade stödpengarna för maj, juni och juli. Det motsvarar nästan 84 miljoner till hotell och restauranger och drygt 50 miljoner till transportföretag.

På tredje plats hamnar handeln. Där har cirka 750 företag fått dela på 30 miljoner av sommarens omställningsstöd.

ANNONS
ANNONS

Geografiskt är det fortfarande företagen i storstadsområdena som beviljats flest stöd. Företagen i Stockholmsregionen har fått 117 miljoner. På andra plats kommer Västra Götaland med närmare 48 miljoner. Företag i Skåne har fått drygt 25 miljoner.