Däremot väntas konkurserna öka dramatiskt i handeln i april, skriver Upplysningscentralen i ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

ANNONS

UC spår en konkursökning på 68 procent i detaljhandeln och en ökning av konkurserna på 74 procent i partihandeln i april.

”Trots att vi har haft många år av högkonjunktur har många bolag svårt att få verksamheten att gå runt. Därför slås de ut när efterfrågan på framförallt sällanköpsvaror går ned mycket kraftigt. Framöver kommer lågprisvaruhus och budgetkoncept gynnas precis som e-handeln. E-handeln kommer att fortsätta att ta andelar av den totala försäljningen”, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Utplaning av konkurserna bland hotell och restauranger

När det gäller hotell- och restaurangnäringen, som tagit mest stryk under coronakrisen med färre gäster till följd av myndigheternas rekommendationer om social distansering, märks en avmattning av konkurstakten.

”Inledningsvis i april såg vi kraftiga konkursökningar i flera segment, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen. Vi hade en kraftig utslagning av bolag efter påsk. Den utvecklingen fortsätter denna vecka, men ökningstakten ligger still. Många av bolagen hade det kämpigt redan före pandemin. Kanske ser vi en lättnad när uteserveringarna öppnar och vissa restauranger ställer om till hemleverans och nya koncept”, säger Richard Damberg.

ANNONS
ANNONS

Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen spås emellertid öka med hela 200 procent i april 2020 jämfört med april 2019, framgår det i UC:s extra konkursstatistik som nu presenteras och som omfattar inrapporterade konkurser under perioden 1-21 april i år.