”Företagen är överlag dämpade i sin syn på konjunkturutvecklingen framöver”, konstaterar Riksbanken.

ANNONS

Riksbanken redovisar sina företagsintervjuer för maj och konstaterar att coronapandemin slagit hårt mot det svenska näringslivet, även om en del branscher går mot strömmen och enligt enkäten ”har sett påtagliga ökningar i såväl efterfrågan som arbetstillfällen”.

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att majoriteten av de svenska företagen ”tror att konjunkturläget är fortsatt sämre än normalt om sex månader”.

Och vidare att ”tre av fyra tror att det dröjer mer än nio månader innan ekonomin har återhämtat sig igen”.

Eftersom många företag räknar med en långsam återhämtning hålls investeringarna tillbaka, framgår det.

Allra mest pessimistisk är hotell- och resebranschen, där tror företagen att det kan ta upp till två år innan läget börjat återgå till vad som är mer normalt.

Även inom industrin och byggbranschen stiger uppgivenheten med oro för uppsägningar och minskad orderingång, visar Riksbankens intervjuer med företagen.

ANNONS
ANNONS

”Företag inom dagligvaruhandeln och e-handeln upplever däremot ökad försäljningsvolym och omsättning. Här har man istället ökat antalet anställda och dessutom tidigarelagt investeringar i logistik”, heter det.

Läs mer här.