”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledare.

ANNONS

Mer än vart tredje företag, 35 procent, anser att länsstyrelsens tillämpning av regler – som ska främja företagsklimatet – inte är rättssäker, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Ännu fler företagare, 38 procent, uppger att de inte får råd och vägledning i den utsträckning de önskar och 34 procent svarar att de mött handläggare som saknar förståelse för deras behov.

Projektledaren bakom undersökningen, Daniel Andersson, konstaterar att det är särskilt ”allvarligt” att myndighetens handläggning av företagarnas ärenden inte upplevs som rättssäker.

Han efterlyser mer inriktning på service från länsstyrelserna och anser att myndigheten behöver etablera en kultur som lyfter företagsklimatet.

”Uppdraget att främja länets utveckling behöver genomsyra alla enheter och handläggare. Det är en del i kärnuppdraget”, slår han fast.

ANNONS
ANNONS

Rapporten baseras på 962 svar från Svenskt Näringslivs medlemsföretag och tio kommuner som haft kontakt med länsstyrelsen senaste två åren.