När pandemin slog till i fjol var det få småföretag och mellanstora företag som hade krisplaner, enligt en studie av Göteborgs universitet.

ANNONS

”Intressant var att bara 30 procent av företagen hade någon form av krisplan när pandemin bröt ut, och att endast 10 procent av dem upplevde att den var till någon nytta. Förmodligen beror det på att en pandemi inte fanns med som en potentiell kris i så många av krisplanerna”, säger Jonas Fasth, universitetslektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Endast 7 procent av företagen i intervjustudien, som gjordes i juni 2020 och omfattade 1 000 företagsledare i små och medelstora svenska företag, använde sig av särskilda krisgrupper.

Många företagare gick på magkänsla

De flesta hanterade pandemikrisen inom ramen för den befintliga organisationen och en del av företagen gick på magkänsla vid beslut. Ibland i kombinationen med rapporter och prognoser.

Tidigare studier och specialister inom krishantering brukar lyfta fram öppenhet för medarbetarnas synpunkter som en viktig faktor för att kunna hantera krissituationer bättre.

”Resultaten från vår studie visar att de företag som upplevde en kris kom att involvera sina medarbetare i lägre grad än de företag som inte upplevde sig vara i kris”, säger Jonas Fasth som betonar vikten av helst öka öppenheten under kristider.

ANNONS
ANNONS

Sammanfattningsvis kom forskarna fram till att små och medelstora företag arbetar mer oplanerat och reaktivt i sin krishantering – trots att ett planerat och formaliserat arbete med krishantering ofta pekas ofta ut som framgångsfaktorer.

Läs även: Frågan framgångsrika chefer vill ha svar på [Dagens PS]