Livet som entreprenör är ingen dans på rosor – många jobbar längre, tjänar mindre men är trots det överlag lyckligare än andra, enligt studier.

ANNONS

Wall Street Journal skriver om livsvillkoren för entreprenörer där långtifrån alla blir rika.

Tillvaron som entreprenör kantas ofta av misslyckanden, långa arbetsdagar, förhållandevis låga inkomster, hög stress och en hel del andra problem.

Men trots dessa umbäranden tycks entreprenörer vara lyckligare än gemene man. Det positiva med att driva eget företag överskuggar det negativa.

”Om man tittar på uppgifterna visar det sig att företagare i genomsnitt tjänar mindre pengar än en typisk anställd, arbetar 13 timmar mer i veckan och rapporterar att det är ett mycket stressigt yrke”, säger Boris Nikolaev, biträdande professor i entreprenörskap vid Baylor universitet i Waco, Texas, till WSJ.

Många egenföretagare brinner för sitt livsverk och känner tillfredsställelse och arbetsglädje. Samtidigt är de som regel mer stressade än vanliga löntagare.

Kombo av lycka och stress

Så det är en blandning av lycka och stress, enligt studier som King´s College London genomfört, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Ute Stephan, professor i entreprenörskap vid King’s College London, förklarar att passionen som entreprenörer upplever är tveeggad, den kan leda till oro, återkommande nattligt arbete och stress med efterföljande sömnstörningar.

Samtidigt känner de flesta entreprenörer att de gör något meningsfullt och viktigt och tillsammans med det faktum att de är sin egen chef är slutsatsen att entreprenörer är lyckligare totalt sett.

I en svensk studie med 1 000 småföretagare, som Wall Street Journal även hänvisar till, kom forskarna fram till att ägare till större företag inte var lyckligare än dem som driver mindre företag.

Lönsamheten i större företag är förstås bättre, men högre tillväxt innebär också ökad arbetsbörda och flera företagare svarade att de ofta känner sig stressade och att tiden inte räcker till för jobbet.

Svensk forskare: Lätt att glömma arbetsbördan

”När företagare tänker på hur deras liv skulle se ut om företaget var större tänker de nog på saker som hur kul det skulle vara att anställa medarbetare och tjäna mer pengar. Men de kanske inte tänker på den ökade arbetsbördan och tidspressen i samma utsträckning. Det är lätt att glömma eller tona ner den sidan”, säger Filip Fors Connolly, forskningskoordinator vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet, enligt WSJ, som även refererar en studie från universitet i Basel, Schweiz på 1 000 tyska entreprenörer.

Genomgående visade deras svar att de trodde att de skulle bli lyckligare genom entreprenörskapet, men fem år senare visade det sig att de tvärtom var mindre lyckliga än från början.

ANNONS
ANNONS

De var i och för sig mer lyckliga med sitt jobb, men inte så lyckliga i livet i övrigt där fritiden hade tagit mycket stryk.

Lyckokänslan bland entreprenörer skiljer sig även åt mellan män och kvinnor. Medan kvinnor blir lyckligare av kreativitet känner män mer lycka över ett fungerande lagarbete.

Det är också så, enligt forskningen, att för de entreprenörer som misslyckas med sitt företagande kvarstår besvikelsen över det i många år efteråt.

Läs mer: Professor slår fast: Pengar är visst lycka [Dagens PS]