Svensk export slår nytt rekord, och det är mycket tack vare de nya mikroföretagen som enligt Dagens Industri nästan har fördubblat sin försäljning till utlandet de senaste fem åren. 

ANNONS

Trenden är tydlig – svensk export går som tåget. De senaste åren har Sveriges försäljning till utlandet ökat med 32 procent, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Exportkreditnämnden (EKN), skriver Dagens Industri i den senaste pappersupplagan.

Små- och medelstora företag har ökat exporten med 48,3 procent, men bäst går det för mikroföretagen – bolag med max 10 anställda har ökat sin export med 73,3 procent. Storbolagen såg inte lika stor ökning, då exporten från sektorn ökade med jämförelsevis låga 22,7 procent.

Ett exempel på en produkt som många småföretag exporterar är appar, enligt EKN som menar att man försöker stödja exporten genom att göra många företagsbesök, samt genom att rikta finansieringslösningar till småbolag.

”Småföretagen är ofta extremt nischade, vilket gör Sverige som marknad för litet”, säger Carl-Johan Karlsson, områdeschef på EKN, till DI.

Han tror att den svaga kronan spelat stor roll i ökningen av exporten:

ANNONS
ANNONS

”Ja, den gynnra absolut exporten. Antalet mikroföretag som exporterar har ökat med nästan 3.000 under fem år. Bland dem finns säkert många som sett sin chans när kronan är svag”, fortsätter han.

Karlsson åberopar bättre stöd för nystartade bolag som vill göra exportsatsningar. Han menar att kapitalet som finns under en högkonjunktur inte alltid hamnar i rätt händer.