En ny rapport från PwC visar att bolagsstyrelserna i large cap-listade bolag kan nå 40 procent kvinnor i år. Detta är regeringens tidigare uppsatta mål. Rapporten visar även att revisorers löner ökar i högre takt än styrelsers ordföranden och ledamöter. 

ANNONS

’Revisorernas arvoden stiger och önskad jämställdhet i styrelserna är nära uppnådd, åtminstone för de stora bolagen. Det framkommer i PwC Sveriges senaste undersökning av svenska styrelser för bolag noterade på small-, mid- eller lage cap på Stockholmsbörsen. Rapporten baseras på publik information hämtad från bolagens årsredovisningar och kallelser till bolagsstämmor.

”Håller trenden i sig kan andelen kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelser på mid cap passera 40 procent 2020. Vi noterar dock att trenden ser ut att ha avstannat något under året. Det återstår att se huruvida det är en ihållande avmattning eller om listornas styrelser blir mer jämställda under nästkommande år”, heter det i rapporten.

Enligt regeringens jämställdhetsmål med att ha minst 40 procent av vardera kön i bolagsstyrelser är large cap enligt rapporten nästan i hamn. Styrelserna i storbolagen ligger sedan året innan kvar på en nivå av 39 procent. Mid cap ligger på 35 procent, upp från när det 2012 låg på 24 procent. Small cap ligger kvar på 29 procent.

En vd på large cap har i genomsnitt en grundlön om 8,3 miljoner kronor medan det på mid cap är 4,0 och 2,5 på small cap. I genomsnitt utbetalas 288 638 kronor i arvode till en ledamot. Detta skiljer sig dock mycket mellan listorna.

PwC noterar att revisorns arvode ökar i större takt än arvoden för ordförande, ledamöter och totalt för styrelsen. Detta gäller för både large- och mid cap. Ersättningen till revisorn var 1 miljon kronor mer i både genomsnitt och median på large cap. På small cap har revisorns ersättning dock minskat i förhållande till styrelsens ersättningar, även om den ökat i absoluta tal.

ANNONS
ANNONS

Den genomsnittliga ledamoten är mellan 57 och 58 år och sitter enbart i en styrelse. Spridningen mellan den äldsta och den yngsta ledamoten är i genomsnitt mellan 22 och 23 år. Bara drygt 10
procent av ledamöter har fler än ett styrelseuppdrag. Beroende på vilken lista man tittar på har mellan 13 och 20 procent av ledamöterna suttit i samma bolagsstyrelse i mer än tio år.