Att flygbolaget SAS begränsar ersättningen för mat och hotell för strandsatta resenärer kan vara ett lagbrott, enligt Konsumentverket.

ANNONS

Jessi Cargill-Ek, jurist på Konsumentverket menar att SAS kan bryta mot lagen. Förordningen om flygpassagerares rättigheter gäller hela EU och ger rätt till ombokning, hotellboende och mat.

Men de SAS-passagerare som på grund av vulkanutbrottet på Island blivit strandsatta i Asien och i USA kommer att få sin ersättning för hotellrum och mat begränsad till 48 timmar, enligt bolagets hemsida.

– Förordningen har ingen tidsgräns om 48 timmar. Lämnar man felaktig information om resenärers rättigheter finns det en särskild informationsbestämmelse i förordningen, artikel 14, säger Jessi Cargill-Ek.

Enligt den bestämmelsen har bolaget skyldighet att informera varje resenär om man exempelvis ställer in en flygning. Då ska varje berörd passagerare få korrekt skriftlig information om rättigheter och skyldigheter.

– Det skulle kunna vara ett brott mot den bestämmelsen, säger hon.

När det gäller hotellrum och mat ska de erbjudas utan kostnad om det gäller en eller flera övernattningar.

SAS kan också göra sig skyldig till brott mot marknadsföringslagen, påpekar Cargill-Ek. Det gäller vilseledande efterköpsinformation:

ANNONS
ANNONS

– Lämnar man felaktig information även efter ingånget avtal med konsumenten om exempelvis rättigheter och skyldigheter kan det vara ett brott mot marknadsföringslagen.

Påföljden kan bli föreläggande, alltså att bolaget rättar sig, och vite som ska vara ”så stort att det får väntad effekt”. Cargill-Ek uppskattar att det innebär det minst 400 000 kronor. Ett sådant föreläggande kan ges direkt av Konsumentombudsmannen, eller avgöras i marknadsdomstolen.