Chefsstrateg Frank Øland på Danske Bank listar 10 spaningar inför 2022 och han tror bland annat på ”ett normalt år på börsen”.

ANNONS

”Det kan tyckas tråkigt efter ett par fantastiska aktieår, men tyvärr kan vi inte fortsätta få prisökningar på 20 procent eller mer år efter år”, säger Frank Øland, chefsstrateg på Danske Bank, i sin 10-punktsprognos inför det kommande året.

När det gäller företagens vinsttillväxt spår han att den bromsar in kraftigt, från 50 procent 2021 till omkring noll.

”Normaliseringen av resultatet från en mycket låg nivå har lett till imponerande tillväxttakt, men vinsttillväxten i börsbolagen nådde sin kulmen redan under andra kvartalet 2021 och framåt finns det mer motvind”, resonerar Frank Øland.

Corona-fokuset upphör

Vidare tror han att corona försvinner från investerarna fokus under det kommande året.

På fjärde plats på 10-listan över spaningar tror han att ”TINA”, det vill säga There Is No Alternative mister sin kraft när det gäller aktiemarknaden.

”Vi rör oss bort från en värld där de korta räntorna är noll eller till och med negativa. Fed väntas höja räntan tre gånger under 2022 och fortsätta under 2023. Därmed kommer korta statsobligationer att åter ge positiv nominell avkastning. Därmed blir TINA inte längre ett argument för att investera i aktier”, säger Øland som för övrigt räknar med att inflaionen går ner till en mer normal nivå under nästa år.

Kinas ledare i orubbat bo

Den sjätte spaningen handlar om Kinas partikongress ger Xi Jinping fem år till.

”Det blir allt tydligare att Xi Jinping kan ha fått jobbet på livstid. Det blir också allt tydligare att Xi fokuserar på jämlikhet snarare än avkastning till investerare. Förbindelserna med Förenta staterna svalnar också ytterligare i takt med att amerikanerna ser det som allt tydligare att Kina arbetar för global dominans. Taiwan kommer att stå i centrum för en mini– Kubakris, med Kina avstängt i sista minuten”, enligt Danske Banks chefsstrateg.

Øland tror vidare att Joe Biden blir en ”lame duck” efter mellanårsvalet i USA i november 2022.

ANNONS
ANNONS

Under punkt 8 på spaningsistan utgår han från att suget efter lyx ökar, och i punkt 9 räknar han med att hälsa blir en megatrend.

Avslutningsvis, i spaning nummer 10, heter det att ”ESG och hållbarhet håller på att bli mainstream”, alltså så kallade ESG-investeringar som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden.

Läs även: Ny studie: Amerikanska miljonärer investerar mindre 2022 [Dagens PS]