”Skogsbruket är inte orsaken till problemet med avskogning men råkar illa ut i direktivet”, varnar branschföreträdare apropå EU:s nya hållbarhetskrav.

ANNONS

Emma Berglund på Skogsindustrierna intervjuas i Tidningen Näringsliv, TN, och enligt henne är det omvandlingen av skog till jordbruksmark, ny bebyggelse och när skog avverkas för att bana väg för nya kommunikationer som främst är orsakerna till avskogningen.

Det är inte det svenska skogsbruket, hävdar hon.

Att avskogningen är ett omfattande problem världen över är obestridligt.

Det är också bakgrunden till att EU nu lägger fram nya hållbarhetskriterier på området och som av allt att döma börjar gälla från årsskiftet.

Marcus Svensson, näringspolitisk chef på Södra Skogsägarna, varnar i TN för att det kan halvera uttaget av svensk skogsvara.

Regeringen har framfört synpunkter på EU-direktivet

Följden kan bli att hundratusentals skogsägare drabbas och inte kan bedriva sin verksamhet, menar han.

”Jag är mycket bekymrad över det. Alla skogsägare och skogsbolag inom Sverige kommer att åläggas tunga administrativa uppgifter och få det tuffare att bedriva sin verksamhet”, säger Marcus Svensson i artikeln.

Även regeringen har opponerat sig mot EU-förslaget och anser att det är kostsamt och svårt att implementera, konstaterar TN som uppger att avskogningen i EU är begränsad till tio procent av världens totala avskogning.

ANNONS
ANNONS

Marcus Svensson på Södra Skogsägarna anser att den nya lagen är luddig och att det är oklart hur den ska efterlevas, ”det klassiska misstaget”, säger han till TN som berättar att varningar höjts för att de nya hållbarhetsdirektiven för skogsnäringen även slår mot Sveriges 300 000 familjeägda och privata skogsbruk.

Där till har varningar framförts att förslaget, om det blir lag, grusar möjligheterna att ge lån till skogsinvesteringar.

Läs även: Kritiken haglar mot EU:s nya skogsstrategi [Dagens PS]