Men inom LO är överenskommelsen ändå kontroversiell, och frågan är vad som händer på LO:s styrelsemöte i eftermiddag.

ANNONS

Det så kallade ”märket”, att industrin som är internationellt konkurrensutsatt ska vara normerande för löneökningar på hela arbetsmarknaden, har dominerat svensk arbetsmarknad sedan början av 1990-talet. Resultatet har varit stigande reallöner och låg inflation. Fack, arbetsgivare och politiker har i huvudsak varit överens om att modellen varit bra för Sverige.

Men i höstas bröts enigheten. LO-förbund inom byggbranschen, handeln samt Kommunal framförde sina lönekrav utan att förbinda sig att följa industrinormen; LO:s samordning var bruten. Arbetsgivarsidan har däremot varit fast besluten att försvara märket.

Sent på söndagskvällen tecknade LO-ledningen med ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i spetsen en överenskommelse med Svenskt Näringsliv om att rekommendera övriga förbund att hålla sig inom de ramar som givits i industrins avtal och i Handelsanställdas avtal om löneökningar på 2,2 procent eller 590 kronor.

Men rekommendationen är mycket kontroversiell. Byggfacken, som kräver betydligt mer än vad de hittills träffade avtalen givit, lär knappast vara nöjda med att LO-basen skriver dem på näsan, i synnerhet inte i lag med ärkefienden på arbetsgivarsidan.

TT har sökt företrädare för byggfacken, men inte fått svar. Klockan 12 har LO:s styrelse sammanträde. Karl- Petter Thorwaldsson säger till TT att han inte förankrat eller sonderat medlemsförbundens uppfattning innan överenskommelsen med Svensk Näringsliv gjordes.

ANNONS
ANNONS

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund välkomnar överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv.

”Vi respekterar industrinormen och fortsätter driva våra krav: reallöneökningar åt alla medlemmar och en extra lönesatsning på undersköterskor”, skriver Granlund i ett pressmeddelande.

I förra veckan tecknade parterna i industrin ett ettårigt avtal som ger löneökningar på 2,2 procent. Parterna i handeln följde efter med sitt avtal i går. Flera fack i byggbranschen såsom Byggnads och Målarna har varslat om strejk för sina krav som i mångt och mycket handlar om ackordsystemet. Dessa fack ingår i konstellationen 6F som begärt högre löneökningar än industrin.

Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar de parter på arbetsmarknaden som har kvar att träffa avtal att betrakta industriavtalet som normerande, skriver LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson och Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, i en överenskommelse.

”Svenskt Näringsliv och LO rekommenderar gemensamt de efterföljande parterna på arbetsgivar- och arbetstagarsidan att betrakta dessa avtal som norm vad gäller löneökningar i såväl procent som kronor”, skriver de.

ANNONS
ANNONS

I överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv framgår att LO dock förbehåller sig rätten att stötta Kommunal i strävan att höja undersköterskekollektivets löner utöver märket.

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

Eller via Facebook!