42 procent av de svenska arbetstagarna tycker att chefen har för hög lön i förhållande till det arbete han eller hon uträttar.

ANNONS

Var femte anställd anser att de arbetar hårdare än chefen och ungefär var tredje tror inte att chefen skulle klara av deras jobb.

Störst är missnöjet med chefer inom verktygs- och tillverkningsindustrin och utbildnings- och transportsektorn.

Även inom den offentliga sektorn är missnöjet stort. Störst förtroende för chefen har anställda inom finanssektorn. T

ANNONS
ANNONS

otalt har 115.000 arbetstagare i 33 länder tillfrågats.